30 ROKOV PRAXE AJ PRE SESTRY A PÔRODNÉ ASISTENTKY

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili zvýšenie platov nielen lekárov, ale aj aj sestier, pôrodných asistentiek a ostatného zdravotníckeho personálu.

S pozmeňovacími návrhmi vystúpila predsedníčka nášho odborového združenia Monika Kavecká a poslanec Marek Šefčík. Pre sestry, pôrodné asistentky a ostatných zdravotníkov tak v parlamente spoločne vybojovali k základnej zložke mzdy aj navýšenie za každý odpracovaný rok až do výšky 30 rokov.

Stav v slovenskom zdravotníctve je dlhodobo v alarmujúcom stave a vyžaduje si systémové riešenia. Na nízke mzdové ohodnotenie upozorňujeme už dlhodobo. Veríme, že zlepšenie mzdového ohodnotenia nielen lekárov, ale aj sestier a iných zdravotníkov zastaví odliv do zahraničia, zastabilizuje a zvýši úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, a zároveň motivuje sestry a pôrodné asistentky aby ostali v slovenských nemocniciach.

V našom zdravotníctve dnes chýbajú tisícky sestier. Sú pevnou súčasťou zdravotného systému a zaslúžia si dostatočné mzdové ohodnotenie, ktoré odráža úroveň ich vzdelania, ale aj zodpovednosť v povolaní.

Milé kolegyne, milí kolegovia.

 

Turbulentné zmeny v zdravotníctve, ale aj vzrastajúca nespokojnosť v radoch zdravotníkov nám vnukla myšlienku založiť v našej nemocnici novú odborovú organizáciu. Niektorí z vás sa doteraz organizovali buď v SOZZaSS (bývalé ROH) alebo LOZ. Prišiel však čas postaviť sa na vlastné nohy a začať bojovať sami za seba. Pretože kto vie lepšie hájiť naše záujmy a pomenovať naše problémy, ako my sami? V septembri sa preto pár nadšencov rozhodlo založiť prípravný výbor a realizovať všetky legislatívne kroky potrebné na vznik Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici – ZOO SaPA, ako členskej organizácie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek – OZ SaPA.

Po vypracovaní stanov a odoslaní žiadosti o registráciu ZOO SaPA na Ministerstvo vnútra SR, bola 12.10.2015 v našej nemocnici úspešne zaregistrovaná ZOO SaPA. O tejto skutočnosti bolo následne informované aj vedenie našej nemocnice.

Naším cieľom je vytvoriť silnú a aktívnu odborovú organizáciu, ktorá bude chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a zastupovať záujmy zamestnancov našej nemocnice v súlade so slovenským právnym poriadkom a v rozsahu svojich právomocí. Tento cieľ však môžeme dosiahnuť len v prípade, keď budeme zastupovať čo najväčší počet zamestnancov. Preto v našich radoch privítame všetkých, ktorým záleží na zlepšení nášho pracovného prostredia ako aj pracovných podmienok.

Jednou z dôležitých úloh ZOO je vytváranie priestoru pre informovanosť členov. Túto úlohu budeme realizovať prostredníctvom našej stránky, kde vás budeme pravidelne informovať o najnovších aktivitách.

V najbližšom období plánujeme organizovať členskú schôdzu, kde prebehnú voľby do orgánov ZOO – výbor a revízna komisia. Termín oznámime všetkým členom prostredníctvom e-mailu uvedeného na prihláške do ZOO.  Budeme radi, ak dovtedy navrhnete z radov svojich kolegýň a kolegov takých, ktorí majú záujem pracovať v týchto orgánoch.

Prestaňme byť pasívny a spojme sa v jeden silný hlas. Hlas za seba.

Za prípravný výbor Mgr. Natália Nagyová, MPH