Kolegyne, kolegovia – odborári.

 

Posúvam informácie po stretnutí s vedením nemocnice ohľadom spolupráce so spoločnosťou Benefit Systems Slovakia s.r.o. Nemocnica súhlasila s poskytovaním nového typu benefitu pre zamestnancov v oblasti športu a relaxácie prostredníctvom Multisport karty. S touto kartou si môžu zamestnanci dopriať rôzne typy aktivít a to podľa vlastného výberu nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Nemocnica ako zamestnávateľ každému zamestnancovi, ktorý o túto kartu prejaví záujem, bude určitou sumou prispievať so sociálneho fondu.

Presné podmienky príspevku ako aj spôsob, ako sa zamestnanec môže k tejto karte dostať budú upresnené prostredníctvom letáku a informačného videa, ktoré včas obdržíte. MultiSport karta bude dostupná od 1. 8. 2023.

Takže sledujte Intranet, aby ste mali všetky relevantné informácie včas k tomu, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či o kartu budete mať záujem. Informácie o karte si môžete prečítať na adrese: www.multi-sport.sk


Milé kolegyne, milí kolegovia.

 

Turbulentné zmeny v zdravotníctve, ale aj vzrastajúca nespokojnosť v radoch zdravotníkov nám vnukla myšlienku založiť v našej nemocnici novú odborovú organizáciu. Niektorí z vás sa doteraz organizovali buď v SOZZaSS (bývalé ROH) alebo LOZ. Prišiel však čas postaviť sa na vlastné nohy a začať bojovať sami za seba. Pretože kto vie lepšie hájiť naše záujmy a pomenovať naše problémy, ako my sami? V septembri sa preto pár nadšencov rozhodlo založiť prípravný výbor a realizovať všetky legislatívne kroky potrebné na vznik Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici – ZOO SaPA, ako členskej organizácie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek – OZ SaPA.

Po vypracovaní stanov a odoslaní žiadosti o registráciu ZOO SaPA na Ministerstvo vnútra SR, bola 12.10.2015 v našej nemocnici úspešne zaregistrovaná ZOO SaPA. O tejto skutočnosti bolo následne informované aj vedenie našej nemocnice.

Naším cieľom je vytvoriť silnú a aktívnu odborovú organizáciu, ktorá bude chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a zastupovať záujmy zamestnancov našej nemocnice v súlade so slovenským právnym poriadkom a v rozsahu svojich právomocí. Tento cieľ však môžeme dosiahnuť len v prípade, keď budeme zastupovať čo najväčší počet zamestnancov. Preto v našich radoch privítame všetkých, ktorým záleží na zlepšení nášho pracovného prostredia ako aj pracovných podmienok.

Jednou z dôležitých úloh ZOO je vytváranie priestoru pre informovanosť členov. Túto úlohu budeme realizovať prostredníctvom našej stránky, kde vás budeme pravidelne informovať o najnovších aktivitách.

V najbližšom období plánujeme organizovať členskú schôdzu, kde prebehnú voľby do orgánov ZOO – výbor a revízna komisia. Termín oznámime všetkým členom prostredníctvom e-mailu uvedeného na prihláške do ZOO.  Budeme radi, ak dovtedy navrhnete z radov svojich kolegýň a kolegov takých, ktorí majú záujem pracovať v týchto orgánoch.

Prestaňme byť pasívny a spojme sa v jeden silný hlas. Hlas za seba.

Za prípravný výbor Mgr. Natália Nagyová, MPH