Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí zdravotníci.

 

všetci vnímame v akom stave je naše zdravotníctvo a v akých podmienkach pracujú sestry a pôrodné asistentky v nemocniciach. Dlhodobo sa snažíme riešiť problémy, ktorým čelíte, no sme presvedčené, že intenzívnejšie poukazovanie na podmienky, v ktorých pracujete, výrazne pomôže v našej komunikácii smerom k širokej verejnosti. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o vaše autentické výpovede z pracovného prostredia.

Boli by sme radi, ak by ste nám, hoci v krátkych textoch (odrážkach), spísali problémy a bežné situácie, s ktorými sa počas služieb stretávate. Veríme, že vaše príbehy z práce verejnosti lepšie popíšu skutočnú realitu v slovenských nemocniciach.

Texty, ktoré nám pošlete zeditujeme, doformulujeme a následne pošleme spätne na schválenie. Až po Vašom schválení bude príspevok uverejnený. Je na Vás, či budete súhlasiť s uverejnením mena alebo príspevok uverejníme v anonymizovanej podobe.

Podobnú výpoveď sme už publikovali aj na našom Facebooku. Pre inšpiráciu, si to môžete prečítať tu: https://bit.ly/3Xu3Hze

Budeme radi, ak sa do tejto formy našej komunikácie zapojíte a obratom na mail nám pošlete vaše osobné príbehy z práce.
Ďakujeme.

S pozdravom
OZ SaPA

 

Milé kolegyne, milí kolegovia.

 

Turbulentné zmeny v zdravotníctve, ale aj vzrastajúca nespokojnosť v radoch zdravotníkov nám vnukla myšlienku založiť v našej nemocnici novú odborovú organizáciu. Niektorí z vás sa doteraz organizovali buď v SOZZaSS (bývalé ROH) alebo LOZ. Prišiel však čas postaviť sa na vlastné nohy a začať bojovať sami za seba. Pretože kto vie lepšie hájiť naše záujmy a pomenovať naše problémy, ako my sami? V septembri sa preto pár nadšencov rozhodlo založiť prípravný výbor a realizovať všetky legislatívne kroky potrebné na vznik Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici – ZOO SaPA, ako členskej organizácie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek – OZ SaPA.

Po vypracovaní stanov a odoslaní žiadosti o registráciu ZOO SaPA na Ministerstvo vnútra SR, bola 12.10.2015 v našej nemocnici úspešne zaregistrovaná ZOO SaPA. O tejto skutočnosti bolo následne informované aj vedenie našej nemocnice.

Naším cieľom je vytvoriť silnú a aktívnu odborovú organizáciu, ktorá bude chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a zastupovať záujmy zamestnancov našej nemocnice v súlade so slovenským právnym poriadkom a v rozsahu svojich právomocí. Tento cieľ však môžeme dosiahnuť len v prípade, keď budeme zastupovať čo najväčší počet zamestnancov. Preto v našich radoch privítame všetkých, ktorým záleží na zlepšení nášho pracovného prostredia ako aj pracovných podmienok.

Jednou z dôležitých úloh ZOO je vytváranie priestoru pre informovanosť členov. Túto úlohu budeme realizovať prostredníctvom našej stránky, kde vás budeme pravidelne informovať o najnovších aktivitách.

V najbližšom období plánujeme organizovať členskú schôdzu, kde prebehnú voľby do orgánov ZOO – výbor a revízna komisia. Termín oznámime všetkým členom prostredníctvom e-mailu uvedeného na prihláške do ZOO.  Budeme radi, ak dovtedy navrhnete z radov svojich kolegýň a kolegov takých, ktorí majú záujem pracovať v týchto orgánoch.

Prestaňme byť pasívny a spojme sa v jeden silný hlas. Hlas za seba.

Za prípravný výbor Mgr. Natália Nagyová, MPH