ZOO SaPA pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Mgr. Natália Nagyová, MPH – telefónny kontakt klapka 2160
Renáta Kaliská – telefónny kontakt klapka 2160

Email: nati.nagyova@gmail.com