Ste tu: Domov » Médiá

Médiá

Reakcia na vyhlásenia ministra Druckera o nedostatku sestier

(13.01.2017)

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) víta stanovisko ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o uvedomovaní si dlhodobo nevyhovujúceho nedostatku zdravotných sestier v slovenskom zdravotníctve.

„Naša odborová organizácia upozorňuje na nedostatok sestier už niekoľko rokov. Stav je alarmujúci. Už v súčasnej dobe chýba v systéme zdravotnej starostlivosti vyše 6000 sestier a neriešenie systémových opatrení na zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál prispieva k jeho súčasnému krízovému stavu, ktorý sa zhoršuje,“ uviedla Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

OZ SaPA pripomienkovalo v medzirezortnom rokovaní niekoľko noviel z dielne Ministerstva zdravotníctva, pričom naše argumenty boli často nevypočuté. „Ako správne upozornil pán minister Drucker, problémom nie je len podfinancovanie systému, ktoré je chronické, ale hlavne pre sestry a pôrodné asistentky je dôležité výrazné zlepšenie ich pracovných podmienok v ich náročnej práci v podmienkach nepretržitých prevádzok, práci v noci, v službách cez sviatky a víkendy, očakávajú hlavne zlepšenie ich pracovného prostredia, zlepšenie ochrany a bezpečnosti pri práci a mnoho iných aspektov,“ dodáva Kavecká.

Nízke mzdové ohodnotenie sestier, ktoré vedie k ich masovému odchodu do zahraničia je hlavným, avšak nie jediným problémom, s ktorým sa zdravotné sestry zápasia pri svojej každodennej práci. Chceme veriť, že Ministerstvo zdravotníctva a pán minister Drucker osobne nezostanú len pri konštatovaniach, ako ťažko sa bude redukovať počet chýbajúcich zdravotných sestier a zintenzívnia komunikáciu a spoluprácu s odborovými združeniami v zdravotníctve, ktoré poznajú súčasnú zlú situáciu najlepšie. Zároveň dúfame, že pán minister Drucker bude konať tak, aby zdravie pacienta bolo nespochybniteľne na prvom mieste, čo pri súčasných nedostatkoch a pri tomto tempe odlivu sestier do zahraničia bude veľmi obtiažne.

Veríme, že v novom roku Ministerstvo zdravotníctva a pán minister Drucker nezostane len pri týchto vyhláseniach, ako sme to už niekoľko krát zažili ústami jeho predchodcov. Všetci vieme, že bez sestier naše zdravotníctvo fungovať nemôže. Preto očakávame po týchto vyhláseniach aj reálne kroky , ktorých sa týka najviac – zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

Mgr. Monika Kavecká
Predsedníčka OZ SaPA

M. Kavecká: Arogancia prezidenta SOZZaSS Szalaya škodí pacientom

(21.12.2016)

Počas včerajšieho rokovania zdravotníckej tripartity som ako predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) požiadala ako prejav dobrej vôle pred vianocami o prijatie odborového združenia do oficiálneho tripartitného, sociálneho dialógu. Moja požiadavka vychádzala zo skutočnosti, že ako odborové zastúpenie sestier vie naša organizácia konštruktívne prispieť k dialógu o zvyšovaní kvality starostlivosti o pacientov na Slovensku.

Táto prosba bola však zo strany predsedu Slovnského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) A. Szalaya odmietnutá. A. Szalay pritom svoj postoj v diskusii odôvodnil tým, že aj deti si na vianoce žiadajú darčeky, avšak nie všetky môžu dostať.

Hrubá arogancia, z ktorej reakcia predsedu SOZZaSS vyplývala, svedčí nielen o absolútnom nepochopení legitímnych požiadaviek, ktorými sa odborové zastúpenie sestier snaží vytvoriť čo najlepšie predpoklady pre zvyšovanie kvality starostlivosti o pacientov, ale aj o ľudskej stránke tohto človeka.

Napriek tomuto postoju, vyjadreného vskutku zarážajúcim “argumentom”, bude Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek naďalej nastoľovať požiadavky, vedúce k zlepšovaniu podmienok práce sestier v nemocniciach. Je totiž štatisticky preukázané, že lepšie podmienky práce a vyšší počet sestier vedie k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov a k vyššiemu počtu zachránených životov.

Proti nášmu vstupu do tripartity neboli ani minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, ani prezident Asociácie štátnych nemocníc Slovenska a poslanec NR SR J. Valocký. Na záver by sme chceli poďakovať predsedovi LOZ Petrovi Visolajskému za podporu.

Mgr. Monika Kavecká
Predsedníčka OZ SaPA

Nemocnice majú problém – nedostatok sestier

(28.11.2016)

Zdravotných sestier ubúda. Kým ich pred dvomi rokmi bolo v slovenských štátnych nemocniciach evidovaných takmer 13 700, dnes je to o 400 menej. Na problém upozorňovali odborárky ešte vlani. Protesty samotných sestier vyvrcholili hromadným podávaním výpovedí. Ako pre Televíziu Košice povedala predsedníčka sesterských odborov pri UNLP v Košiciach Mária Javornická, problém trvá aj dnes: “Vo všeobecnosti, čo sa týka stavov sestier, sú poddimenzované. Vzhľadom na to, koľko práce sestrám pribudlo, čo sa týka dokumentácie… Stav sestier sa sústavne znižoval a nároky sa stále zvyšovali. Sestry sú vyťažené na maximum – do krajností. Žijú v strese a v nepohode.”

Viac na https://www.tvkosice.sk/video/5837fab84526ca172ff85609

Mgr. Monika Kavecká
Predsedníčka OZ SaPA