Ste tu: Domov » Oznamy » Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek zásadne odmieta ďalšie navyšovanie počtu pacientov na sestru

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek zásadne odmieta ďalšie navyšovanie počtu pacientov na sestru

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA


Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek zásadne odmieta ďalšie navyšovanie počtu pacientov na sestru, hrozí ďalšie zbytočné zomieranie pacientov.

8. novembra 2018 sa na Ministerstve zdravotníctva SR konalo stretnutie k normatívom, ktoré určujú maximálne povolené počty pacientov na zadefinovaný počet sestier, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Odhliadnuc od faktu, že normatívy sa nedodržujú a množstvo nemocníc by teda malo byť už dnes zatvorených, každý rok je tu namiesto tlaku na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti cez zvyšovanie počtov personálu pri pacientoch tlak na prispôsobovanie normatívov aktuálnej zlej situácii v nemocniciach. OZ SaPA, ktoré zastupuje sestry a pôrodné asistentky aj v otázkach pracovných podmienok, na stretnutie nebolo prizvané.

Z informácií, ktoré sme sa dozvedeli, vieme, že nemocnice namiesto požiadavky na navýšenie prostriedkov na zlepšenie starostlivosti o pacientov vďaka väčšiemu počtu personálu, spolu s ministerstvom opäť pripravujú navyšovanie počtu pacientov na sestru a lekára. Slovenské normatívy sú oproti zahraničiu absurdne vysoké už dnes a kvôli tomu zbytočne zomierajú pacienti, ktorí by inak mohli žiť. Sestry jednoducho nestíhajú obslúžiť toľko pacientov, ako im niekto nadiktuje od stola,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

Zásadne odmietame ďalšie navyšovanie počtu pacientov na sestru, zásadne odmietame ďalšie ohrozovanie životov a zdravia pacientov a ďalšie zbytočné úmrtia pacientov. Žiadame lepšiu, nie horšiu zdravotnú starostlivosť o občanov Slovenska,“ dodala Kavecká.

Absolútne zlou a absurdnou cestou je papierové prispôsobovanie systému na aktuálny nedostatok sestier, pôrodných asistentiek, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí už dnes pracujú na hrane svojich možností a vyčerpania. Ak ešte viac zaťažíme existujúci preťažený personál, ktorý je neustále ‚jednou nohou vo väzení‘, bude ešte viac zdravotníckych pracovníkov odchádzať do iných sektorov či do zahraničia. Nehovoriac o tom, že zostávajúci personál bude nútený starať sa o ešte väčšie množstvo pacientov a vo veľmi krátkom čase vyhorí pre enormnú psychickú aj fyzickú záťaž. Ak sestre, ktorá má asistovať pri operáciách, ponúkajú k jej zodpovednosti o desiatky eur nižší plat ako predavačke, odíde. Kto bude potom pri pacientoch?,“ doplnila Kavecká.

Myslíme si, že úradníci ministerstva a zamestnávatelia smerujú k využitiu nedávneho premenovania zdravotníckych asistentov, ktorí majú nižšie vzdelanie ako sestry, na praktické sestry na to, aby zaplátali obrovský nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. To však nezlepší starostlivosť a nezníži odvrátiteľnú úmrtnosť, práve naopak – pri pacientoch bude menej kvalifikovaný personál. Ako môže sestra zodpovedať za praktickú sestru, čiže za zdravotníckeho asistenta, ktorý bude na vedľajšom pracovisku? Aká bude kvalita poskytovanej starostlivosti? “pýta sa Kavecká.

Podľa časopisu The Lancet pri každom náraste počtu sestier s VŠ diplomom o 10% klesá úmernosť pacientov na chirurgických oddeleniach o 6%. Vyššia prítomnosť vzdelaných sestier preukázateľne zachraňuje ľudské životy. Priemerný počet sestier na 1000 obyvateľov bol v roku 2017 na Slovensku 5.75, v ČR 7.93 a priemer OECD bol 8.7. Na Slovensku nastal oproti r. 2000 pokles počtu sestier na 1000 pacientov o 22.61%; v ČR bol nárast o 4.2% a v Rakúsku nárast o 11.75%. Absolútny počet sestier medzi rokmi 2000 a 2017 v SR klesol o 22.65%, pričom v Rakúsku stúpol o 19.21%.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH

Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek