Kolegyne, kolegovia.

Preposielam Vám pozvánku k účasti na demonštrácii proti chudobe, ktorú sme obdržali od SOZ ZaSS pri FNsP FDR. V prípade záujmu postupujte podľa priloženej pozvánky. Zároveň Vás prosím, aby ste tí, ktorí sa zúčastníte tejto demonštrácii, dali o tomto informáciu aj Výboru ZOO SaPA.

Pozvánka