Ste tu: Domov » Oznamy » Sesterské odbory kritizujú zákon k odmeňovaniu

Sesterské odbory kritizujú zákon k odmeňovaniu

BRATISLAVA – Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) nesúhlasí s podobou návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý v stredu parlament posunul do druhého čítania.

“Považujeme za absolútne neprijateľné, aby poslanci prijali zákon, keď osoby a organizácie, ktorých sa týka, sú rezolútne proti,” uviedla predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká. Výsledok dlhoročných rokovaní pretavený do aktuálneho návrhu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov je podľa nej takmer nulový. “Okrem neprijateľnej výšky koeficientov, od ktorých sa odvíja výška mzdy, chýba v zákone spôsob navyšovania miezd,” tvrdí Kavecká.
Ministerstvo zdravotníctva podľa nej odignorovalo návrh OZ SaPA, aby koeficient, z ktorého sa vyrátava plat, bol zvýšený za každé tri roky praxe o 0,03-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. “Opätovne zdôrazňujeme, že predložený návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva v prípade prijatia vážne ohrozí kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov a bude impulzom k exodu sestier a ostatných kvalifikovaných zdravotníkov zo slovenského zdravotníctva,” uviedla šéfka OZ SaPA. Už čoskoro chce odborové združenie informovať o počte podpísaných a vyzbieraných deklarácií o pripravenosti na ukončenie pracovného pomeru od zdravotníckych pracovníkov.
Parlament v stredu večer posunul do druhého čítania návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Za hlasovalo všetkých 119 prítomných poslancov. Návrh novely má podľa predkladateľa, ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka, zabezpečiť rovnaké odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov. Ako uviedol Čislák, ide o všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach – teda nielen štátnych, ale aj nemocníc v správe vyšších územných celkov, miest a obcí či v prenájme u súkromníkov. Zákon reguluje 80 % mzdy, aby ostal priestor pre kolektívne vyjednávanie aj nenárokovateľnú časť mzdy.
Ako upozornil minister zdravotníctva, v prípade zamestnancov štátnych zdravotníckych zariadení bude nárast o niečo menší, keďže doteraz mali vyššie platy ako ich kolegovia v ostatných zariadeniach. V prípade sestier v nemocniciach vyšších územných celkov však podľa ministra môže ísť o nárast aj v stovkách eur.