Ste tu: Domov » Oznamy » Slovenská sestra – lacná sestra na úteku II.

Slovenská sestra – lacná sestra na úteku II.

V mojom predchádzajúcom blogu som písala o odlive sestier zo Slovenska. Teraz by som sa chcela viac zamerať na najväčšiu príčinu – platové ohodnotenie.

Pozrieme sa na to spoločne už asi po stý raz: nástupný plat sestry napríklad v Rakúsku je 2 300 EUR, vo Veľkej Británii 2 477, v Českej republike 1 000 a aj v Poľsku je to o niečo viac, čiže 786 EUR. Mladí zdravotníci sú verbovaní už počas štúdia do zahraničia, hlavne do Čiech a Rakúska. Stále sa im čudujeme? Kto im môže mať za zlé, že odchádzajú za lepšími podmienkami? Porovnajú si platy minimálne v Českej republike, kde za tú istú prácu si môžu dovoliť aj oni kvalitnejší život. Chorých je aj v zahraničí dosť. Aj oni potrebujú starostlivosť. Je to jednoduché. A cítia tam aj úctu voči svojmu povolaniu.

Ale vráťme sa na Slovensko a pozrime sa na problém cez úroveň dosiahnutého vzdelania. Z tohto pohľadu je situácia ešte horšia: priemerný plat absolventov 1. stupňa VŠ na Slovensku je 1 035 EUR, 2. stupňa 1 422 EUR. Sestre s vysokoškolským titulom pristane na výplatnej páske 767 EUR.

Dlhodobo počúvame ako na zvyšovanie platov nie sú peniaze. Dlhodobo tiež počúvame o rastúcej slovenskej ekonomike. Kde je problém?! Prečo štát nekoná? Tu si dovolím citovať z knihy Marcela Klimeka: „Hoci štát ešte stále spravuje takmer polovicu slovenského zdravotníctva, z dôvodov neefektivity, ale najmä zlej alokácie zdrojov, mu z koláča ostáva iba strata (spôsobená najmä nemocnicami ako príspevkovými organizáciami štátu). Naopak, väčšinový zisk sa koncentruje v rukách neveľkého počtu súkromných obchodných spoločností – akcioviek a spoločností s ručením obmedzeným. Napriek živoriacim nemocniciam bez toaletného papiera, kde si so sebou musíte priniesť aj vešiak, podnikajú v slovenskom zdravotníctve aj profitabilné firmy, s návratnosťou vlastného kapitálu vyše 50% (t.j. 100% návranosť do 2 rokov), ako aj firmy pracujúce s maržami 100%.” (str. 41)
„Štát je vždy silnejší ako biznis. Otázkou je, či chce. Keď však štát nechce, tak z toho jeho nekonania niekto benefituje.“ (str. 68).

Aj manažment nemocníc cíti, že musí investovať do sestier. Nemocnice prichádzajú s náborovými príspevkami, ktoré sa pohybujú aj vo výške 1000 eur. Avšak stále je to málo. Už v susedných Čechách sa pohybuje náborový príspevok aj okolo 100 000 CZK. Mzdy sestier rastú pomaly oproti okolitým štátom a nesystematicky. Ak nepríde k radikálnemu zlepšeniu, ako tomu bolo v roku 2011 u lekárov, tak môže nastať katastrofická situácia, keď sa zdravotná starostlivosť stane nedostupná.

Na záver už len toľko: v roku 2011 došlo k navýšeniu platov lekárov, čím sa zabránilo ich odchodu do zahraničia. Je potrebné, aby sa prijali také opatrenia, ktoré by pomohli navýšiť mzdy aj zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám aspoň na úroveň platov v Českej republike, to jest 1 000 EU. Týmto krokom by štát dokázal zastaviť pretrvávajúce odchody sestričiek mimo hranice Slovenska a zmierniť tak nemalý problém dnešného zdravotníctva.

Zdroj: https://monikakavecka.blog.sme.sk/c/463399/slovenska-sestra-lacna-sestra-na-uteku-ii.html