Ste tu: Domov » Oznamy » Spoločný víkend plný zážitkov s OZ SaPA

Spoločný víkend plný zážitkov s OZ SaPA

Milé členky OZ SaPA,

OZ SaPA pripravuje pre Vás zaujímavý víkend s bohatým vzdelávacím a zábavným programom. Záujem o účasť na podujatí prosím vyjadrite vyplnením dotazníka cez tento prelink:

https://docs.google.com/forms/d/1aCj_pbEO_72bgiQuoNabNagf8JFsVxdnpNbTOub61_A/edit

Program spolu s dotazníkom pre prihlasovanie môžete preposlať ďalej svojím členkám a členom.

Cieľom spoločného víkendu je, aby sme spoločne prežili príjemný čas a porozprávali sa.

Dôležitou a isto zaujímavou súčasťou víkendu budú pripravované školenia v oblasti pracovného práva, zákonníka práce. Zároveň si vyskúšame natrénovať komunikáciu a spoluprácu v tíme, ako motivovať a argumentovať vo svojom prejave, ako efektívne komunikovať pri rokovaní a vyjednávaní, riešenie konfliktných situácií a v neposlednom rade komunikáciu s novinármi.

Okrem vzdelávacieho programu nesmieme zabudnúť na tú príjemnejšiu časť – zábavu, na ktorú sa spolu s Vami veľmi tešíme.

Predbežný program spoločného víkendu na stiahnutie TU.

Cena za víkend závisí od počtu účastníkov – čím viac účastníkov, tým nižšia cena, rovnako aj miera preplatenia víkendu jednotlivým účastníkom.