Čo mi prinesie členstvo?

 

 • istotu, že v pracovných ťažkostiach na ne nie som sama
 • oporu odborovej organizácie
 • právne služby a zastupovanie
 • kolegialitu s ďalšími členkami OZ SaPA
 • možnosť angažovať sa v orgánoch miestnej bunky i celoslovenského OZ SaPA
 • príspevok k významnému životnému jubileu 55. a 60. roku veku (člen musí mať
  splnené povinnosti platného člena podľa Stanov ZOO SaPA a musí byť v odborovej
  organizácii minimálne 4 roky)
 • iné benefity na základe návrhov a odsúhlasenia Členskej schôdze

Prihláška ZOO SaPA