Ste tu: Domov » Oznamy » TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

OZ SaPA roky upozorňuje na neadekvátny stav platov a pracovných podmienok v zdravotníctve, víta zvýšenie miezd sestrám, pôrodným asistentkám aj ďalšiemu zdravotníckemu personálu, aby sa predišlo kolapsu rezortu.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) pozitívne prijalo informáciu o zvýšení tarifných platov v zdravotníctve o 10% od januára 2019.

Každú zmenu, ktorá zlepšuje platové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, samozrejme vítame, pretože ak sa zvyšuje mzda v iných odvetviach, zaslúžia si lepšie ohodnotenie zvlášť tí, ktorí sa starajú o zdravie a životy občanov SR. Sme radi, že naše dlhoročné volanie po zlepšení platov v zdravotníctve bolo konečne v Bratislave vypočuté a začíname proces, na konci ktorého sestry a pôrodné asistentky nebudú musieť odchádzať do zahraničia, či za montážny pás.Chcem veriť, že raz dospejeme do stavu, že sa sestry a pôrodné asistentky budú vracať na Slovensko, k našim pacientom a k svojim rodinám,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

Dlhodobo hovoríme, že situácia sestier a pôrodných asistentiek je neudržateľná, ich stavy sú poddimenzované, sestry preťažené, v nemocniciach pri pacientoch chýbajú tisíce sestier, ich priemerný vek je okolo 50 rokov a mnohé sú pred dôchodkom. Je dobré, že si kompetentní konečne všimli dlhodobé a kritické znižovanie počtov personálu pri pacientoch, čo má prirodzene následky na zdraví obyvateľstva,“ dodala Kavecká.

Verím, že toto zvýšenie miezd sa reálne premietne aj na výplatných páskach sestier a pôrodných asistentiek a že nedôjde k využívaniu systému „tu pridám, tam uberiem“. Dúfam, že nejde o posledné zvýšenie platov, keďže iné odvetvia hospodárstva či zahraničie sú stále veľmi veľkým lákadlom pre našich zdravotníckych pracovníkov a musíme naďalej investovať do lepšej zdravotnej starostlivosti o pacientov,“ uzatvorila Monika Kavecká, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.

Počet zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na tisíc obyvateľov v SR sa od roku 2000 do roku 2016  podľa štatistiky OECD znížil zo 7,44 na 5,74 sestry. Podľa údajov OECD patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším počtom sestier na tisíc obyvateľov. Celkový počet sestier sa za toto obdobie znížil z 40 077 na 31 000, čo je pokles o 22.65%. Pokles počtov pokračuje ako u jedinej krajiny Európskej únie.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH

Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek