Ste tu: Domov » Oznamy » TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek si na zjazde 27.10.2018 zvolilo vedenie a členov do svojich orgánov. Verí v ďalšie zlepšovanie platových a pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek.

Volebný zjazd OZ SaPA, ktorý sa konal 27.10.2018, si po uplynutí mandátov Výboru, Revíznej komisie a predsedu zvolil svojich zástupcov do týchto orgánov. Dôveru na poste predsedníčky opäť získala Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo bojuje za lepšie pracovné, platové a sociálne podmienky svojich členov. Sme veľmi radi, že nás kompetentní konečne po rokoch vypočuli a od nového roku sa zvýšia mzdy tým, ktorých roky zastupujeme v rokovaniach i vo verejnosti. Veríme aj v ďalšie zlepšovanie situácie a pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

Za členov Výboru OZ SaPA boli zvolení:

1. PhDr. Ľudmila Dzivá, MHA, MPH
2. Mgr. Mária Javornická,
3. Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
4. PhDr. Gabriela Nováková, MHA, MPH,
5. Vladimír Jelinek, dipl. zz.

Za členov Revíznej komisie OZ SaPA boli zvolení:

1. Mgr. Ivana Harvanová, PhD.,
2. PhDr. Lukáš Kober, PhD.,
3. Mgr. Monika Ševčíková.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH

Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

0907 944 088