Ste tu: Domov » Oznamy » Ustanovujúca členská schôdza

Ustanovujúca členská schôdza

Dňa 23. 11. 2015 sa konala ustanovujúca členská schôdza ZOO SaPA v našej nemocnici, na ktorú prijali pozvanie pani Mgr. Monika Kavecká, MHA za Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek a pani PhDr. Popundová Renáta za SK SaPA. Na poslednú chvíľu sa ospravedlnil predseda LOZ MUDr. Venglarčík pre pracovnú zaneprázdnenosť.

V rámci schôdze prebehli voľby do orgánov odborovej organizácie. Kandidátka bola zostavená podľa počtu členov z jednotlivých oddelení ako aj na základe dobrovoľného záujmu jednotlivcov priložiť ruku k spoločnému dielu. Výsledky si môžete prečítať v sekcii Výbor ZOO OZ SaPa.

Ako novozvolená predsedníčka Vás budem na tejto stránke informovať o všetkých aktivitách Výboru v čo najskoršom termíne, aby ste mohli včas reagovať svojimi konštruktívnymi pripomienkami či už osobným kontaktovaním členov výboru, alebo prostredníctvom  e-mailu na túto stránku. Zároveň Vás všetkých prosím,aby ste v našom spoločnom záujme informovali svoje kolegyne, kolegov, prípadne kamarátky pracujúce v Roosveltovej nemocnici, aby neváhali a rozšírili naše rady. Chceme vytvoriť silnú organizáciu, ktorá bude zastupovať čo najväčšiu skupinu zamestnancov, pretože v jednote je sila.

Zároveň Vás chcem informovať, že v súčasnosti prebieha kolektívne vyjednávanie ohľadne 5% navýšenia základnej zložky mzdy u nelekárskych zamestnancov, k čomu sa zaviazali pri podpise aktuálne platnej KZ zástupcovia odborových organizácii a zamestnávateľa. Návrh sme už obdržali a čakáme na podrobnejšie vysvetlivky k jednotlivým zaradeniam do platových skupín. Môžem Vás však už teraz ukľudniť, že v návrhu je zachovaná časová postupnosť navýšenia základných zložiek mzdy tak, ako je to aj v súčasnosti – t.j. prax do 9 rokov, nad 9 rokov a nad 21 rokov. Ďalej je v nej zakomponovaný nárast minimálnej mzdy ako aj novelizácia zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, okrem lekárov. Akonáhle tento materiál od pána JUDr. Rakytu dostaneme, stretnú sa členovia Výboru a prediskutujeme, ako postupovať, aby sme všetci boli čo najspokojnejší. Samozrejme o výsledku kolektívneho vyjednávania Vás budeme včas informovať.24