Ste tu: Domov » Výbor

Výbor

Výbor Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP F. D. Roosevelta:

  1. Mgr. Natália Nagyová – sestra OAIM – úsek anestéziológie – predseda
  2. Mgr. Rudolf Kozina – ošetrovateľ OCOS – podpredseda
  3. Marcela Auxtová – sestra OAIM – úsek anestéziológie – hospodár
  4. Mgr. Ingrid Kajčíková – sestra II. gyn- pôr kliniky – členka
  5. Kamil Lóška – rádiologický laborant – člen
  6. Eva Šugárová – sestra ortopedické oddelenie – členka
  7. Bc. Martina Veselská – sestra HEGITO – členka

Revízna komisia:

  1. Peter Bruchala – sestra OÚP – predseda
  2. Zuzana Turčanová – sestra OAIM – úsek intenzívnej starostlivosti – členka
  3. Bc. Zuzana Rudinská – sestra OCOS – členka