Výbor Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP F. D. Roosevelta:

  1. Mgr. Natália Nagyová, MPH, dipl. s. – sestra II. KAIM – úsek anestéziológie – predseda
  2. Renáta Kaliská – sestra II. KAIM – úsek anestéziológie – člen
  3. Mgr. Ľubica Kandrová – sestra AG pracovisko – člen
  4. Beata Antošová – sestra Ambulancia KÚCH – člen
  5. Peter Bruchala – sestra UP – revízor